Vi underviser i

dansk sprog og kultur.
Til hverdagen, til arbejdspladsen
og til hjemmet. 

Man kan ikke i længden arbejde, fungere og bo i Danmark, hvis ikke ens viden om dansk sprog og kultur vokser. Mange internationale medarbejdere oplever usikkerhed omkring det danske samfund og dansk kultur og har svært ved at forstå vaner, værdier, omgangs-former og traditioner – på arbejdet og i fritiden. 


Vi undervisninger på arbejdspladsen, i Klog på Dansks lokaler eller efter aftale som hjemmeundervisning i købernhavnsområdet. Vores mål er at kursisten får brugt det danske sprog. Vi træner dialog med udgangspunkt i den danskstuderendes hverdag og arbejdsliv. Og målet med vores danskundervisning er at give folk selvtilliden til at gå ud og bruge det danske sprog i deres hverdag. 

   
Det er vigtigt at small-talke med en kollega ved kaffemaskinen og snakke med svigerforældre for at kunne fungere i Danmark. Glæden ved at fange noget sprog og at have enkle klare redskaber til at kunne bygge videre selv ligger i alle. 

   

Hos Klog på Dansk tænker vi tingene sammen. Med stor erfaring i undervisning i dansk som andetsprog inkluderer vi derfor mange historiske og kulturelle linjer, som alt sammen giver en bedre forståelse for danskerne og ikke mindst det danske sprog.

Vi tilbyder tre typer undervisning

Sprogundervisning og
talefærdigheder

Fokus er på det talte sprog - formel og uformel dialog. Sprog der virker. Vi træner dialog med udgangspunkt i den danskstuderendes hverdag og arbejdsliv.

Før vi starter, finder vi frem til hvor dansk er sværest, hvor det vil være herligt at kunne hvor meget, og hvor det er muligt at bruge sit danske mellem undervisningsgangene. Grammatik ser vi som nødvendige øer af baggrundsviden. Der er mærkelige ting i sproget, som vi skal kunne, men vi finder ud af det. 

Undervisningen har hele tiden opmærksomhed på sværhedsniveauet og justerer løbende. Vi er effektive - det er kun sjovt hvis der er for alvor, og omvendt. 


Udflugtskurser i dansk kultur & historie

Udflugtskursus er endags-ekskursioner som byder på oplevelser og indsigt i dansk kultur, landskab og historie. Der er stof til forståelse, indsigt og dialog om Danmark før og nu, både på arbejdspladsen og i fritidslivet.

Turene er lavet for internationale medarbejdere i danske virksomheder - gerne med deltagelse af ægtefæller og danske kolleger. 

De er baseret på solid historisk faglighed og godt overblik, og de spiller sammen med og levendegør forståelse af dansk kultur og historie. Det kan også bruges til dansk Indfødsretsprøve. 

Det bliver spændende, og det bliver sjovt. Og der bliver noget at snakke om bagefter - både på arbejdspladsen og med danske venner. 

Klog på Dansk har tilrettelagt udflugtskurser med fire temaer, og vi kombinerer og skræddersyr også målrettet til den enkelte virksomhed.


Forberedelse til Indfødsretsprøve

I Indfødsretsprøven testes folk i deres kendskab til dansk kultur og historie, og det kan synes at være uoverskueligt stort stof for kursisten at skulle lære udenad.

Prøven udvikler sig hvert år. Klog på Dansk har mange års erfaring i at forstå Indfødsretsprøven og dens aktuelle opbygning samt tankerne bag den.

Derfor er vi også de rette til at få kursisten til at føle sig velforberedt, så man kan gå op til prøven med ro i maven.

Undervisningen kan tilrettelægges som hold eller eneundervisning på arbejdspladsen, og med varierende grad af fjernundervisning.


Underviseren


Christopher Morgenstierne startede Klog på Dansk i 2019 med målet at gøre Danmark mere tilgængeligt for nytilkomne gennem forståelse for vores sprog og kultur.
Klog På Dansk har siden undervist både firmaer og privat gennem forløb, hvor der bliver sat ind overfor de forskellige udfordringer, som hver enkelt kursist har med at føle sig tryg ved at tale dansk.

Gennem næsten 20 år som underviser i dansk som andetsprog har Christopher oplevet alle typer kursister, og opnået stor indsigt i hvordan forskellig baggrunde skaber et behov for forskellige læringsmetoder.

Med baggrund som Master i Dansk som Andetsprog og cand.phil. i historie sætter Christopher naturligt alt danskundervisning ind i en kulturel og historisk kontekst.
Som formidler af dansk historie har Christopher stor nysgerrighed og passion for, hvad der gør Danmark til det land det er i dag.
Udenfor undervisningslokalet er Christopher enten hjemme i andelsboligen, på vej på museum eller ombord på sin træbåd, som han flittigt vedligeholder og sejler rundt langs Danmarks kyster.

CVR: 32702880                                                                                   +45 2678 4951                                                                                 morgen@klogpaadansk.dk